Familie: Potamogetoniaceae

Potamogeton alpinus
(Habitus)


Alpen-Laichkraut
Potamogeton alpinus
(Blüte)


Alpen-Laichkraut
Potamogeton coloratus
(Habitus)


Gefärbtes Laichkraut
Potamogeton crispus
(Habitus)


Krauses Laichkraut
Potamogeton crispus
(Blüte)


Krauses Laichkraut
Potamogeton natans
(Habitus)


Schwimmendes Laichkraut
Potamogeton natans
(Habitus)


Schwimmendes Laichkraut
Potamogeton natans
(Blüte)


Schwimmendes Laichkraut
Potamogeton natans
(Blüte)


Schwimmendes Laichkraut